ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

«Το στραφείν στες ρίζες μας»

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Πολιτιστικός Όμιλος «ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ»

Πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια της κυπριακής παράδοσης.
Υπεύθυνος Μουσικού Τμήματος: Κωνσταντίνος Κάρβελλος

Χοροδιδασκαλία: Ζαχαρίας Κερτεπενέ.
Απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου ελεύθερης εισόδου από: www.tickethour.com.cy και κατάστημα ACS Courier