14/06/2019 - Εβδομαδιαία Ενημέρωση Τμήματος Καθαριότητας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το Κοινό ότι μεταξύ 18–21/6/2019 δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού από χόρτα σε πεζοδρόμια, δρόμους και πανγκέτα καθότι τα συνεργία θα εργάζονται για την καθαριότητα των χώρων των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού.

 

Παράλληλα, θα γίνεται καθαρισμός οικοπέδων στην Λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, την οδό Γρανικού μέχρι και την Υπεραγορά Άλφα Μέγα. Επίσης, από την οδό Ζακύνθου μέχρι και την οδό Πετράκη Κυπριανού.

 

Λάρνακα, 14 Ιουνίου 2019