30/10/2020 - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

 

Συνεργείο του  Δήμου Λάρνακας κατάλληλα καταρτισμένο και εξοπλισμένο προβαίνει καθημερινά στην τοποθέτηση και έλεγχο δολωματικών σταθμών εντός των δημοτικών ορίων Λάρνακας καθώς και περιμετρικά των ορίων του Δήμου.  

Επιπρόσθετα των έλεγχων ρουτίνας, το Συνεργείο προβαίνει 2 με 3 φορές το χρόνο σε στοχευόμενες εκστρατείες καταπολέμησης των τρωκτικών σε συγκεκριμένες περιοχές για προστασία της δημόσιας υγείας.

Στη Λάρνακα υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2200 δολωματικοί σταθμοί για το σκοπό αυτό.

Οι δημότες καλούνται όπως συμβάλουν στην προσπάθεια του Δήμου για να διατηρήσει την πόλη μας καθαρή και απαλλαγμένη από τρωκτικά,  προβαίνοντας στον καθαρισμό της αυλής / οικοπέδoυ /ακατοίκητης- εγκαταλειμμένης ιδιοκτησίας τους και τοποθετώντας  τα σκύβαλα τους σε καλά κλειστά σκυβαλοδοχεία.

Ο Δήμος Λάρνακας παράλληλα, εφαρμόζοντας τη Νομοθεσία, ενημερώνει γραπτώς τους εμπλεκομένους δημότες για τις ευθύνες τους αλλά και προβαίνει στον καθαρισμό δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (οικιών, οικόπεδων, δρόμων, πάρκων, παράλιών κτλ) λαμβάνοντας ταυτόχρονα , δικαστικά μέτρα / επιβάλλει εξώδικα πρόστιμα εναντίον όσων δεν συμμορφώνονται.

Ήδη, από αρχές  του 2020 μέχρι και σήμερα, συνεργεία του Δήμου Λάρνακας έχουν προβεί σε 33 καθαρισμούς ακατοίκητων υποστατικών και χώρων και θα συνεχίσουν την εκστρατεία μέχρι το τέλος της περιόδου.