07/09/2018 - Κλείσιμο του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης της πρώην Δημοτικής Αγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Κλείσιμο του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης

της πρώην Δημοτικής Αγοράς

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι αρχίζουν οι εργασίες ανέγερσης της Δημοτικής Αγοράς και του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στο  χώρο της πρώην Δημοτικής Αγοράς στην οδό Ερμού. Ο υφιστάμενος Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης θα είναι κλειστός από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα παραχώρησης του χώρου στον Εργολάβο, μέχρι και την αποπεράτωση του Έργου.

Ο Δήμος Λάρνακας προτρέπει το κοινό να χρησιμοποιεί τους άλλους υφιστάμενους δημοτικούς και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης της περιοχής που είναι σε λειτουργία. Επίσης σας ενημερώνει ότι από 17/09/2018 θα λειτουργήσει νέος χώρος στάθμευσης στην αυλή  του οικοδομικού συμπλέγματος Ζουχουρί στην οδό Νικολάου Ρώσσου, πίσω από την πρώην Τ/Κ Αγορά.

Γίνονται επίσης ενέργειες ώστε σύντομα να λειτουργήσει  και ο χώρος στάθμευσης παρά την πολυκατοικία ΔΙΠΑ καθώς και επιπρόσθετοι άλλοι χώροι.

Το Έργο της ανέγερσης Δημοτικής Αγοράς και Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες.