26/10/2018 - Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την Ακτογραμμή της Λάρνακας και περιοχής Δήμου Λιβαδιών στην Περιοχή Βασιλικού

Μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών  και Υγραερίου  από την Ακτογραμμή της Λάρνακας και περιοχής Δήμου Λιβαδιών στην Περιοχή Βασιλικού

 

Ο Δήμος Λάρνακας, σε επιστολή του ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε σχέση με την μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών  και Υγραερίου  από την Ακτογραμμή της Λάρνακας και περιοχής Δήμου Λιβαδιών στην Περιοχή Βασιλικού, επισημάνει τα ακόλουθα:

 

«Είναι με πολλή προσοχή που παρακολουθούμε συνεχώς τις ενέργειες που γίνονται τόσο εκ μέρους της κυβερνητικής πλευράς, όσο και εκ μέρους των εταιρειών που εμπορεύονται πετρελαϊκά προϊόντα για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων στο Βασιλικό. Η ενημέρωση που έχουμε μέσα από τις παρουσιάσεις των λειτουργών του Υπουργείου σας στις συνεδρίες της Kαθοδηγητικής Επιτροπής είναι πολύ συμαντική και κάθε θετική ενέργεια σημειώνεται με τη δέουσα προσοχή.

Ο Δήμος Λάρνακας ζητά την προσωπική παρέμβαση και εμπλοκή του Υπουργού Ενεργείας ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στα συμφωνηθέντα με τις Εταιρίες Υγραερίου (εισδοχή ή αποχώρηση από την Κοινοπραξία) που πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα καθότι κρίνεται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τον Ιανουάριο του 2019 πρέπει να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες των νέων εγκαταστάσεων υγραερίου.

Επίσης ζητούμε όπως το Υπουργείο σας εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του προς τις εταιρείες για ολοκλήρωση των μεταξύ τους συμφωνιών, τόσο για την αποθήκευση υγρών καυσίμων, όσο και για την κατασκευή και λειτουργία του αγκυροβολίου και των αγωγών μεταφοράς, καθώς και την άμεση ανταπόκριση των εταιρειών σε  θέματα που εκκρεμούν σε σχέση με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων τους.

Σημειώνουμε την υποχρέωση εκ μέρους των εταιρειών, με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίλιψης που έχει υπογραφεί, για υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου προς την Καθοδηγητική Επιτροπή, ενέργεια που μέχρι σήμερα φαίνεται ότι δεν έχει υλοποιηθεί. Το Υπουργείο σας θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες παραστάσεις προς τις εταιρείες για υποβολή των εκθέσεων τους.  

Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενεργοποίηση του Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης των εγκαταστάσεων και παρακαλούμε όπως αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα ενέργειες από πλευράς των εταιρειών και δοθούν στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών τα απαραίτητα στοιχεία για προώθηση των σχετικών διαταγμάτων.

Τέλος, πιστεύουμε ότι μετά την παρέλευση έξι μηνών από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και Συναντίληψης, θα ήταν χρήσιμο να συγκαλέσετε σε μια πρώτη συνεδρία την Διυπουργική Επιτροπή για αξιολόγηση των μέχρι σήμερα ενεργειών και για να δοθούν τα αναγκαία μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση με στόχο τον συνεχή συντονισμό για την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας πιστό στη δέσμευση του, θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, θα ενημερώνει του πολίτες της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και όπου κρίνει θα  παρεμβαίνει».