30/07/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λάρνακα θα παραμείνει κλειστό κατά την περίοδο 10/8/2020 - 21/8/2020

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει το κοινό ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λάρνακα θα παραμείνει κλειστό κατά την περίοδο 10/8/2020 - 21/8/2020, αμφοτέρων των ημερομηνιών περιλαμβανομένων και ως εκ τούτου η διανομή τροφίμων, προς όλους τους δικαιούχους, για την πιο πάνω περίοδο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/8/2020.