04/03/2016 - Παράδοση εξοπλισμού ανακύκλωσης στο Δήμο Λάρνακας

Παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη, 2 Μαρτίου 2016, στο Δήμο Λάρνακας από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ο πρώτος εξοπλισμός στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων.

Συγκεκριμένα παραδόθηκε στην Ακτή Μακένζυ η εγγυοδοτική μηχανή χωριστής συλλογής αποβλήτων πλαστικής, γυάλινης και μεταλλικής συσκευασίας.

Ακολουθεί σύντομα ο υπόλοιπος εξοπλισμός, συμπιεστές (compactors), μικροί συμπιεστές χαρτιού (balers), μηχανή θρυμματισμού κλαδεμάτων, απορριμματοφόρα οχήματα και υπόγειοι κάδοι.ΛΑΡΝΑΚΑ, 3 Μαρτίου 2016