21/06/2019 - Πραγματοποίηθηκε την Τρίτη συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην οποία παρευρέθηκαν ο Υπουργός κ. Κώστας Καδής, ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας καθώς και Λειτουργοί του Δήμου Λάρνακας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών.

Θέμα της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ανάδειξη των περιοχών των Αλυκών καθώς και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας του κοινού, ντόπιων και επισκεπτών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ο οικολογικός και περιβαλλοντικός της πλούτος.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν τα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν για επίτευξη των πιο πάνω και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α. Η ποιοτική αναβάθμιση και ολοκλήρωση του μονοπατιού της Φύσης ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και συνεχές μονοπάτι περιμετρικά της κύριας Αλυκής,

β. Η δημιουργία κατάλληλων παρατηρητηρίων,

γ. Η υιοθέτηση μέτρων προστασίας από τους επεμβασίες.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης το θέμα της δημιουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου για το οποίο υπάρχουν νέες θετικές εξελίξεις σε σχέση με την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του.