07/04/2017 - Προσωρινό Πράσινο Σημείο Δήμου Λάρνακας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους Δημότες ότι το προσωρινό Πράσινο Σημείο του Δήμου Λάρνακας, βρίσκεται στην οδό Βασίλη Μιχαηλίδη παρά την Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου και λειτουργεί κανονικά για δωρεάν παραλαβή στερεών αποβλήτων, όπως κλαδέματα, ηλεκτρικές συσκευές, ξύλα, έπιπλα, σιδερικά και ανακυκλώσιμα υλικά (γυάλινα μπουκάλια, PMD και χαρτί).

Δωρεάν παραλαβή γίνεται για στερεά απόβλητα και άλλα, όταν αυτά προέρχονται μόνον από νοικοκυριά. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται παραλαβή υλικών – στερεών αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

Το ωράριο λειτουργίας είναι:

Χειμερινό: 7.00 π.μ. με 5.00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Κυριακή για τους μήνες Οκτώβριο μέχρι τέλος Μαρτίου

Θερινό: από 6.00 π.μ. με 7.30 μ.μ. Δευτέρα μέχρι Κυριακή για τους μήνες Απρίλιο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Το κοινό παρακαλείται όπως χρησιμοποιεί το προσωρινό Πράσινο Σημείο, αντί να εναποθέτει τα στερεά απόβλητα του σε ανοικτούς χώρους στην πόλη, πάρκα, κενά οικόπεδα και πεζοδρόμια.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Λάρνακας στα τηλέφωνα 24816540 ή 24816541.