23/01/2015 - Συνεδρία με θέμα την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίου και των Κρατικών αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Ιανουαρίου 2015, συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γεώργιου Λακκοτρύπη.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον προγραμματισμό και τις ενέργειες της Κυβέρνησης για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίου και των Κρατικών αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ.

Κατά τη συνεδρίαση ο Υπουργός ανέφερε ότι ο χώρος για τη μετακίνηση όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου έχει ήδη αποφασιστεί στα πλαίσια της δημιουργίας του Ενεργειακού Κέντρου  στο Βασιλικό και η Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει με την απαλλοτρίωση της γης για να δοθεί στις  ιδιωτικές Εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου για την μετακίνηση τους.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να καταλήξει σε συμφωνία με τις ιδιωτικές Εταιρείες υγραερίου εντός ενός τριμήνου.

Αναφορικά με τα Κρατικά αποθέματα, ο Υπουργός ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση των αποθεμάτων του ΚΟΔΑΠ σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιδιωτικής Εταιρείας στο Βασιλικό και η όλη εργασία μετακίνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες, οπότε και θα ξεκινήσει η περιβαλλοντική αποκατάσταση στους χώρους του ΚΕΤΑΠ.

Ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει μεθοδικά τις προσπάθειες με τις ιδιωτικές Εταιρείες και τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα και το Υπουργείο Ενέργειας  με στόχο την συνολική μετακίνηση όλων των εγκαταστάσεων στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που καθορίζει το Διάταγμα Τερματισμού Χρήσης.