20/06/2013 - Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, συνήλθε στις 17 Ιουνίου 2013 για ανασκόπηση της πορείας υλοποίησης του ενιαίου έργου ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας.

Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με την υλοποίηση της Συμφωνίας με τον στρατηγικό επενδυτή για την έναρξη των εργασιών στο σημαντικό αυτό έργο υποδομής, καθίσταται αναγκαία εν όψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, αλλά και των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργεικό τομέα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, επαναβεβαιώνει την προσήλωση της στον κατεξοχήν τουριστικό προσανατολισμό του έργου της ενιαίας ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρινας Λάρνακας, η οποία αποτελεί την ορθολογιστικότερη επιλογή ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και  την καταλληλότερη πολεοδομική/χωροταξική ρύθμιση που θα ενοποιήσει και θα συμβάλει καταλυτικά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πόλης.

Ταυτόχρονα, η ενιαία αξιοποίηση του χερσαίου λιμενικού χώρου με γραφειακές και άλλες αναπτύξεις της τελευταίας τεχνολογίας, οι μοντέρνες και επαρκείς υποδομές αλλά και η δυνατότητα εμπορικής δραστηριότητας στο βόρειο κρηπίδωμα του λιμανιού,δημιουργούν, σε συνέργεια με το Αεροδρόμιο της πόλης, τις καταλληλότερες συνθήκες για στέγαση όλων των επιτελικών εγκαταστάσεων του τομέα της ενέργειας στην Κύπρο.

Η καθυστέρη που έχει προκύψει και η συνεχής αναβλητικότητα στην υπογραφή της εμπορικής Συμφωνίας για την ουσιαστική έναρξη της υλοποίησης του έργου, ανησυχεί ιδιαίτερα  και προβληματίζει την Επιτροπή Ανάπτυξης η οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για τις συνεχείς και κατ εξακολούθηση παρατάσεις που ζητά η Κοινοπραξία χωρίς ουσιαστικά να αποδεικνύει τη δέσμευση της στην υλοποίηση του έργου με συγκεκριμένες ενέργειες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας ζητά άμεσα συνάντηση με την Κυβέρνηση για διερεύνηση όλων των πιθανών επιλογών, γιατί κάτω από τις σημερινές συνθήκες η έναρξη υλοποίησης  του έργου θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στα μέγιστα στην αναζωογόνηση της οικονομίας.