29/04/2013 - Επίσκεψη Ανώτερου Διευθυντή Προμηθειών & Διακίνησης της Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Ν. Λουρουτζιάτη, του Ανώτερου Διευθυντή Προμηθειών & Διακίνησης της Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων κ. Αντώνη Σεμελίδη και τη κ. Μαρίνα Τζιακούρη, Λειτουργό Μάρκετινγκ Επικοινωνίας και Αγορών /Επιθεωρητής Πρατηρίων.

Σκοπός της επίσκεψης, ήταν η παράδοση εκ μέρους της Εταιρείας Ελληνικών Πετρελαίων, επιταγής ύψους €3,000, ποσό το οποίο προορίζεται για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λάρνακας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους της εν λόγω εταιρείας, εμπίπτει στις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, ευχαριστώντας, τόνισε την  αναγκαιότητα για τη συλλογή όσο το δυνατό περισσοτέρων χρημάτων αλλά και αγαθών με την ουσιαστική προσφορά των δημοτών, προς τις οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, στέλλοντας το μήνυμα υποστήριξης και βοήθειας.

Η Εταιρεία Ελληνικών Πετρελαίων, εξέφρασε την πρόθεση όπως βοηθήσει περαιτέρω το Κοινωνικό Παντοπωλείο με διάφορες άλλες δράσεις.