31/07/2014 - Πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας

Με πρωτοβουλία του Δήμου Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας Διαφωτίσεως Λάρνακας, την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014.

Συμμετείχαν υπάλληλοι του Δήμου Λάρνακας αποδεικνύοντας έμπρακτα τη μεγαλοψυχία των συνανθρώπων μας με γνώμονα ότι η δωρεά αίματος είναι σύντομη, ακίνδυνη και ανώδυνη και σώζει ζωές.