26/07/2019 - Ανακοίνωση: Πληροφορείσθε ότι κατά το μήνα Αύγουστο 2019....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Πληροφορείσθε ότι κατά το μήνα Αύγουστο 2019, δεν θα γίνονται οι καθορισμένες επισκέψεις Δημοτών κάθε Παρασκευή στο Γραφείο Δημάρχου.

Παρακαλούνται οι Δημότες, όπως προσέρχονται κανονικά κάθε Παρασκευή, από τις 6 Σεπτεμβρίου 2019.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Ιουλίου 2019