22/11/2019 - Ανοικτή Διαβούλευση με τους Δημότες. Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 7:00μ.μ, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο