11/10/2017 - Διάσκεψη τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάσκεψη Τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

 

«Γαλάζιες» Πρωτοβουλίες με άρωμα ανάπτυξης από τον Δήμο Λάρνακας

Η Γαλάζια Οικονομία αποτελεί αδιαμφισβήτητα για την Κύπρο πηγή ανάπτυξης και προόδου. Ο Δήμος Λάρνακας αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης που έχει η Γαλάζια Οικονομία για το νησί, έχει υιοθετήσει μια σειρά δράσεων οι οποίες εμπίπτουν στη στρατηγική «Λάρνακα, Γαλάζια Πόλη», προκειμένου να εκπληρώσει έναν διπλό σκοπό: τη μετατροπή της πόλης και ευρύτερα του κόλπου Λάρνακας, σε Περιφερειακό Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο,  αλλά και την προώθηση της «Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» της Ε.Ε.

Το όραμα αυτό θα επιτευχθεί με τη φιλοξενία στην πόλη - και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Λάρνακας - αντίστοιχων ιδρυμάτων Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και την πραγματοποίηση συναφών δράσεων στους τομείς των Θαλάσσιων και Ναυτικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η παραχώρηση ανάλογων κινήτρων, η συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων κρατικών χώρων και κτιρίων στην πόλη της Λάρνακας και στην ακτή του κόλπου της Λάρνακας, θα διευκολύνουν την υλοποίηση τέτοιων φιλόδοξων εγχειρημάτων που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στη δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λάρνακας από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσαν εκδήλωση στις 10 Οκτωβρίου 2017 όπου -παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κ. Kitack Lim- ανακοίνωσαν τις εξής σημαντικές αποφάσεις που θα αλλάξουν σημαντικά το τοπίο της Γαλάζιας Έρευνας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στη χώρα:

·         Τη στρατηγική για γαλάζια ανάπτυξη μέσα από την πρωτοβουλία  «Λάρνακα Γαλάζια Πόλη»

·         Τη δημιουργία νέας «Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα ιδρυθεί στη Λάρνακα και την έναρξη - από το Σεπτέμβριο του 2018 - του νέου «Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) στη Θαλάσσια Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας απεύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Μιχάλης Σοφοκλέους, όπου και τόνισε η Πολιτεία στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια εγχειρήματα που βοηθούν τη χώρα να προοδεύσει και να επανατοποθετηθεί στον περιφερειακό, αλλά και στο διεθνή χάρτη ως Κέντρο Προώθησης της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στους τομείς της Θάλασσας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των τοπικών αρχών, των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και ιδιωτικών φορέων του τόπου μας στηρίζοντας τις προσπάθειες και δράσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Maritime Institute of Eastern Mediterranean  ανάπτυξε την πρωτοβουλία για την καθιέρωση του Διεθνούς Βραβείου «Πυργοτέλης Ζώητος» το οποίο θα απονέμεται από το 2019 και μετέπειτα, σε ιδιώτες με αξιόλογα επιτεύγματα και εμπειρία στον τομέα της Θαλάσσιας Τεχνολογίας, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην ανάπτυξη του τομέα αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Πυργοτέλης Ζώητος ήταν Κύπριος ναυπηγός οποίος στα χρόνια του Πτολεμαίου του Β’ του Φιλάδελφου τιμήθηκε για τα εικοσήρη και τριακοντήρη πλοία που κατασκεύασε και τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πρόοδο και καινοτομία για τη Θαλάσσια Τεχνολογία εκείνης της εποχής.

«Η Λάρνακα ανοίγει πανιά για τη Γαλάζια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία!»

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι πρόσφατα, στις 6 Οκτωβρίου, ο Δήμος Λάρνακας παρουσίασε στο Κοινό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MaRITeC-X το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας Ναυτικής και Θαλάσσιας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Κύπρο.

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία. 

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει σημαντικά στην μεταφορά γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Το MaRITeC-X αποτελείται από την κοινοπραξία 8 εταίρων - φορέων, που εκπροσωπούν τον δημόσιο, ακαδημαϊκό και ιδιωτικό  τομέα, καθώς και τους τομείς της έρευνας και της επιστήμης. Αυτοί οι φορείς είναι ο Δήμος Λάρνακας - συντονιστής του έργου- , το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, 2 εταιρίες με σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα, την GeoImaging Ltd και την SignalGeneriΧ καθώς και 4 ερευνητικά ιδρύματα με σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα Γαλάζιας Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MarInEM), το Ινστιτούτο Θαλάσσης της Ιρλανδίας (Irish Marine Institute), το Εθνικό Θαλάσσιο Εργαστήριο Ιρλανδίας (SmartBay) καθώς και το Πανεπιστήμιο του Southampton.

Στα πλαίσια αυτά το MaRITeC-X θα επιδιώξει να καταγράψει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες πολλών φορέων μέσα από τη θέσπιση ενός συμβουλευτικού οργάνου το οποίο θα παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στο Κέντρο σε υψηλού επιπέδου θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας. Το εν λόγω Κέντρο θα έχει την έδρα του στη Λάρνακα και  θα συνδεθεί και με τη νέα «Σχολή Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας».

Όλες αυτές οι δράσεις καταδεικνύουν τη θέληση και αποφασιστικότητα του Δήμου να συμβάλει στη δημιουργία και στον εκσυγχρονισμό των αναγκαίων υποδομών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, εξυπηρετώντας τις πραγματικές ανάγκες των τομέων αυτών, ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 10 Οκτωβρίου 2017

 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΥΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΥΠΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 10. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ., ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Λάρνακα ανοίγει πανιά για τη γαλάζια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία!

Έντιμε Γενικέ Γραμματέα του  Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,

Έντιμε  Πρύτανή του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Έντιμε κ. Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας,

Έντιμοι κύριοι Βουλευτές,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Σας καλωσορίζω στη Λάρνακα, στην  πόλη που τα  τελευταία 4000 χρόνια αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφορών και επικοινωνίας στην ανατολική Μεσόγειο. Στην πόλη, που σήμερα αριθμούμε τρία αρχαία λιμάνια –αρχαιολογικούς χώρους- , ένα σύγχρονο Λιμάνι,  μία Μαρίνα καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας.

Στο σημείο αυτό να  σημειώσω ότι το πρώτο εκ των αρχαίων λιμανιών, η σημερινή Αλυκή Λάρνακας, αποτελούσε τη βάση εξαγωγής χαλκού στην αρχαία Αίγυπτο εξαιρετικής σημασίας μέταλλο για τον αρχαίο κόσμο και πηγή του ονόματος του νησιού μας. Κατάλοιπα του δεύτερου λιμανιού,  βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο του αρχαίου Κιτίου,  στο κατώφλι του ναού του γνωστού σε όλη τη Μεσόγειο θεού Βαάλ και μετέπειτα Αστάρτης .Το τρίτο αποτελεί το μοναδικό στον κόσμο πλήρες Φοινικικό Ναυπηγείο και χωροθετείται  στο πίσω μέρος του Περιφερειακού Αρχαιολογικού Μουσείου Λάρνακας.

Η εμπορική σημασία και η ναυτιλιακή κίνηση κατά τον μεσαίωνα ήταν ιδιαίτερα έντονη  στη Λάρνακα και στηριζόταν εξ ολοκλήρου στην εμπορία του άλατος που εξήγαγε η πόλη από την Αλυκή της . Από το τέλος του 17ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου, η Λάρνακα αποτέλεσε το Προξενικό Κέντρο του Νησιού. Τα πρώιμα Διπλωματικά Σώματα της Ευρώπης, αντιπροσωπεύονταν από Πρόξενους που προστάτευαν τα δικαιώματα των ευρωπαίων εμπόρων σε αυτή τη γωνιά της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Αλεξάνδρεια, το Χαλέπι και η Λάρνακα αποτέλεσαν το φυσικό χώρο όπου το ευρωπαϊκό εμπόριο συναντούσε την ανατολή για τουλάχιστον τρεις αιώνες.

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, τόσο για την τιμητική παρουσία του Γενικού Γραμματέα του  Διεθνούς  Ναυτιλιακού Οργανισμού, όσον και για το σκοπό της σημερινής διάσκεψης και επιτρέψτε μου  να αναφερθώ στα ακόλουθα:

Με την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας έθεσε ψηλά στις προτεραιότητες του την προώθηση θεμάτων για τη δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών και εκπαιδευτικών κέντρων σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης και σε συνεργασία με το Maritime Institute of Eastern Mediterranean υιοθετήσαμε την πρωτοβουλία ‘’Λάρνακα-Γαλάζια Πόλη’’.

Όραμα μας η μετατροπή της Λάρνακας σε Περιφερειακό Κέντρο της Γαλάζιας Οικονομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας και η προώθηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή.

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι οδηγοί της ευρωπαϊκής οικονομίας και έχουν μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης. Η Γαλάζια οικονομία και  ανάπτυξη, περιλαμβάνουν διάφορους τομείς και δραστηριότητες όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η εμπορική ναυτιλία, , οι υπηρεσίες επιβατικών οχηματαγωγών, ιστιοφόρα, μαρίνες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, τα θαλάσσια ορυκτά κλπ.

Ασφαλώς, ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του οράματος μας, αποτελεί η δημιουργία σχολών εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας καθώς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Τεχνολογίας των Θαλάσσιων και Ναυτικών Επιστημών. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας - ειδικά για νέους επιστήμονες-, να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέες τεχνολογίες και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να σας ανακοινώσουμε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη δημιουργία της νέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα. Στο πλαίσιο της νέας Σχολής, η Λάρνακα θα φιλοξενήσει  επίσης το Κέντρο Ωκεανογραφίας και το Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,  στη βάση πρότερης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νέα σχολή θα προσφέρει στους νέους τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα καθώς και σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στους θαλάσσιους τομείς. Εξάλλου, αυτοί οι τομείς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, ενώ παράλληλα απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Για το σκοπό αυτό  συστάθηκε  Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς και τεχνοκράτες, από Κύπρο και εξωτερικό καθώς και εκπροσώπους του Δήμου Λάρνακας. Οι όροι εντολής της Επιτροπής, είναι να μελετήσει και να ετοιμάσει έκθεση η οποία να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Σχολής, το μέγεθος της Σχολής σε αριθμό φοιτητών, ανάγκες στελέχωσης σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και άλλο προσωπικό, ανάγκες στέγασης και εξοπλισμού, προϋπολογισμό του έργου κλπ.

Οι  εργασίες της πρώτης συνάντησης πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο από τις 3-5 Οκτωβρίου2017 και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς  με χρήσιμα συμπεράσματα για τα επόμενα βήματα. Από τα πρώτα συμπεράσματα η Επιτροπή δεν αποκλείει την ανάγκη για εξεύρεση μεγαλύτερου χώρου από αυτή του παλιού Λεπροκομείου (Στέγη Αγ. Χαραλάμπους) και υπάρχουν διάφορες επιλογές οι οποίες εξετάζονται. Ήδη από το 2018, μεταπτυχιακοί θα ξεκινήσουν  μαθήματα στη Λάρνακα και άρχισαν οι ενέργειες για την προσωρινή διευθέτηση τους σε αναγκαίους  χώρους.

Μια φιλόδοξη προσπάθεια είναι και η δημιουργία του «Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας – MaRITeC-X (Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence)» στην Κύπρο.

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και επιχειρηματικής αριστείας σε τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την κυπριακή οικονομία. 

Οι τομείς προτεραιοτήτων και δραστηριοτήτων του Κέντρου θα ευθυγραμμίζονται με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε. καθώς και την Έξυπνη Στρατηγική Εξειδίκευσης της Κύπρου, με αποτέλεσμα το ΜaRITeC-Χ να λειτουργεί συμπληρωματικά αλλά και υποστηρικτικά προς τα υφιστάμενα κανονιστικά και στρατηγικά πλαίσια σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και συνεργειών μεταξύ φορέων, όπως ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, το Κέντρο MaRITeC-X θα συμβάλλει σημαντικά στη μεταφορά γνώσης, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην ανάπτυξη και μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς, ικανοποιώντας τις πραγματικές ανάγκες τους. Ταυτόχρονα θα συντελέσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, καθώς και στη στελέχωση των τομέων αυτών με άρτιο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.

Ένα άλλο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει εγκριθεί είναι η δημιουργία του Blue Career Center της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα εδρεύει επίσης στη Λάρνακα με εταίρους το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ναυτικό Ινστιτούτο Ανατολικής Μεσογείου και άλλα σημαντικά ερευνητικά ιδρύματα  από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το Κέντρο αυτό θα ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως οι επιχειρήσεις. ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης · ερευνητικούς οργανισμούς · ρυθμιστικές αρχές · και την κοινωνία των πολιτών στην ΕΕ και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει την από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων, αντιμετώπιση της ανεργίας  και γενικότερα  να κάνουν τα "μπλέ επαγγέλματα’’ πιο ελκυστικά για τους νέους.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ‘’Λάρνακα – Γαλάζια Πόλη’’ καταβάλλουμε πρόσθετες προσπάθειες για τη δημιουργία κουλτούρας και επιμόρφωσης των νέων. Σε συνεργασία επίσης με το Ναυτικό Ινστιτούτο Ανατολικής Μεσογείου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και άλλους φορείς και Κυβερνητικά Τμήματα, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ‘’Ενιαίου θαλάσσιου πάρκου στο κόλπο της Λάρνακας’’, συνδυάζοντας τόσο υφιστάμενες υποδομές όπως το αρχαίο Ναυάγιο του Μαζωτού, το ναυάγιο Ζηνοβία και το νέο τεχνητό ύφαλο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή της Ορόκλινης όσο και στην αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου μπροστά από το Αεροδρόμιο, κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας στη λειτουργία του Αεροδρομίου και στους χρήστες της περιοχής. Αυτό το πάρκο αναμένεται να φέρει πιο κοντά τις νέες γενιές στη θάλασσα, ενισχύοντας την παιδεία των ωκεανών επιτρέποντας παράλληλα δράσεις για ερευνητικούς σκοπούς, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον. Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα ξεκινήσει η χαρτογράφηση της θαλάσσιας περιοχής για σκοπούς ετοιμασίας της μελέτης, η οποία θα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση από τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες.

Επιπλέον, από την όλη προσπάθεια δεν λείπουν και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες στις οποίες ο Δήμος και όλοι οι Φορείς και Αρχές της Λάρνακας, θα σταθούν αρωγοί στην υλοποίηση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται   η νεοσυσταθείσα Κυπριακή Ναυτική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία είναι η πρώτη Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο, και λειτουργεί επίσης στη Λάρνακα. Η αποστολή της Ακαδημίας είναι η ανάπτυξη των ναυτικών επαγγελμάτων στην Κύπρο, η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, η καινοτομία στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και η προβολή της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου.

Περαιτέρω αναφέρεται ότι στη Λάρνακα λειτουργεί το ‘’Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης ‘’ της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και το ‘’Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου’’ του Τμήματος Αλιείας. Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων στοχεύουμε στη δημιουργία του Μουσείου Ενάλιας Αρχαιολογίας με την ευχή να φιλοξενηθεί το σκαρί του πλοίου και τα άλλα ευρήματα από το αρχαίο Ναυάγιο του Μαζωτού.

Κλείνοντας την ομιλία μου, αγαπητέ κ. Kitack Lim,

Σας καλωσορίζω και πάλι στην πόλη μας τη Λάρνακα, την πόλη του στωικού φιλόσοφου Ζήνωνα,  που για χιλιάδες χρόνια κάνει αυτό που έχει σαν θέμα για το έτος 2017, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Connecting Ships, Ports and People

Από τα λιμάνια της Λάρνακας πέρασαν εμπορεύματα και λαοί που καθόρισαν, τόσο την πολυπολιτισμικότητα του νησιού, όσον και την πολιτισμική εξέλιξη της Ευρώπης. Τα λιμάνια αποτελούν φυσικά γεωγραφικά σημεία και ο ρόλος τους τροποποιείται στο χρόνο, αλλά δεν αλλοιώνεται .

Θα ήθελα να τονίσω ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας – προσυπογράφουμε πλήρως αυτό που συμπεριλάβατε πριν λίγες μέρες στο ετήσιο μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Ναυτιλίας:<<Η ναυτιλία και τα λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας να δημιουργούν συνθήκες για αυξημένη απασχόληση, ευημερία και σταθερότητα μέσω της προώθησης του θαλάσσιου εμπορίου>>.

Και αυτό είναι και το κίνητρο πίσω από αυτό που σήμερα αναγγέλλουμε εδώ μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου  και το κίνητρο για τη στρατηγική μας, ως πόλη.

Με τη στρατηγική αυτή, θέλουμε να μετατρέψουμε αυτήν την όμορφη πόλη, σε πόλη που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ανάπτυξη από τη θάλασσα και για απασχόληση για πολλούς και να υποστηρίξει με την κατάλληλη έρευνα και ανθρώπινο κεφάλαιο την ακμάζουσα ναυτιλιακή μας βιομηχανία.

Η πόλη μας, η Λάρνακα μπορεί και θέλει να αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής για το ευρύτερο μεσογειακό χώρο.

Για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές μας για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, είναι σημαντικό να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε και να μεγαλώσουμε μαζί. Να βελτιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας  και να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό σε τομείς με μεγάλα πλεονεκτήματα για την τοπική, εθνική και περιφερειακή οικονομία.

 

 

Διάσκεψη Τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Χαιρετισμός Πρύτανη

______________________________________

·       Έντιμε Γενικέ Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

·       Έντιμε Κύριε Διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ

·       Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές

·       Φίλε Δήμαρχε

·       Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες

·       Κυρίες και Κύριοι

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην από κοινού με το Δήμο Λάρνακας, σημερινή διάσκεψη τύπου η οποία έχει ως στόχο την ανακοίνωση της υπό ίδρυσης Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της Κυπριακής οικονομίας, καθώς η Κύπρος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές βιομηχανίες διαχείρισης πλοίων στον κόσμο. Συγκεκριμένα, ο Κυπριακός εμπορικός στόλος συγκαταλέγεται στους έντεκα μεγαλύτερους παγκοσμίως, ενώ η Κύπρος κατέχει την 3η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 12 % του συνολικού στόλου των 28 κρατών μελών της Ένωσης.

Η Κύπρος κατατάσσεται  5η ως κέντρο ναυτιλίας διεθνώς, με περισσότερες από 60 υπεράκτιες εταιρείες διαχείρισης πλοίων να εδρεύουν στην επικράτεια της και περίπου 100 διεθνείς εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που σχετίζονται με αυτόν της ναυτιλίας.

Το 87% των εταιρειών διαχείρισης πλοίων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ελέγχονται από Κυπριακά και Ευρωπαϊκά συμφέροντα. Οι εν λόγω εταιρείες απασχολούν περίπου 40,000 ναυτικούς, εκ των οποίων μόνο οι 5,000 είναι υπήκοοι της ΕΕ.

Η χώρα έχει καταφέρει να προσελκύσει επιχειρηματίες του ναυτιλιακού τομέα, εφοπλιστές και να εξελιχθεί σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο που συνδυάζει  εθνική κυριαρχία και εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία, που φημίζεται τόσο για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της, όσο και για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Η γεωστρατηγική θέση του νησιού - το οποίο βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων - αποτελεί βασικό παράγοντα στο να διαδραματίζει η χώρα ολοένα και σημαντικότερο ρόλο ως ένα επιτυχημένο διεθνώς ναυτιλιακό κέντρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι Ναυτιλιακή Βιομηχανία αποτελεί σήμερα ένα ζωτικής σημασίας τομέα για την Κυπριακή Οικονομία αφού αντιστοιχεί περίπου στο 6-7% του ΑΕΠ της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του φυσικών και ανθρώπινων πόρων της.   Αυτό ισχύει για κατασκευή λιμανιών και καναλιών πλοήγησης, την ανάπτυξη του τουρισμού, καθώς και την αποτελεσματική εκμετάλλευση των ζώντων πόρων της θάλασσας από την αλιευτική βιομηχανία, αλλά και την ιχθυοκαλλιέργεια. Ιδιαίτερα όσον αφορά ιχθυοκαλλιέργεια, αυτή  απαιτεί στοχευμένες επιστημονικές μελέτες στη θαλάσσια βιολογία.

Επιπλέον, η εκτεταμένη οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών αυξάνει την ανάγκη για σωστή διαχείριση και σχεδιασμό αποδοτικής χρήσης των πόρων της θάλασσας, τηρώντας όμως μια ισορροπία μεταξύ της εκμετάλλευσης των πόρων αυτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς εντός της παράκτιας ζώνης.

Ακόμη μια θετική εξέλιξη για την Κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου. Η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ενεργειακό κέντρο στη Μεσόγειο. Η υπεράκτια εξερεύνηση και η παραγωγή του φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και η μεταφορά τους στην ξηρά, απαιτούν όμως τη λειτουργία  εξειδικευμένων πλοίων και εξοπλισμού και την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης.

Επομένως, εάν η Κύπρος επιθυμεί να συνεχίσει να αποτελεί ένα σύγχρονο, υψηλής ποιότητας, οικονομικό και περιβαλλοντικό κέντρο διεθνώς, θα πρέπει να αναλάβει δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην προσέλκυση περισσότερων πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και στην παροχή των απαιτούμενων ανθρώπινων και ερευνητικών κεφαλαίων στους σχετικούς τομείς που περιλαμβάνουν όχι μόνο τη θαλάσσια τεχνολογία, αλλά και τη θαλάσσια επιστήμη, όπου υπάρχει επί του παρόντος μια σημαντική ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιπλέον, η Κύπρος πρέπει να παρέχει κίνητρα στους Κύπριους και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, ώστε να τους προσελκύσει προς τα θαλάσσια επαγγέλματα μέσω της παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους σχετικούς τομείς, στο ψηλότερο επίπεδο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αποφασίσει την ίδρυση της νέας Σχολής, η οποία θα παρέχει σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του τομέα την απαραίτητη εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση στους σχετικούς κλάδους. Όραμα της νέας Σχολής είναι να καταστεί Κέντρο Αριστείας τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης, όσο και στον τομέα της έρευνας στη θαλάσσια τεχνολογία και στις θαλάσσιες επιστήμες, καθώς και σημαντικός κόμβος παροχής υπηρεσιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

Το έργο που θα επιτελείται θα ενισχύσει την επίτευξη του εθνικού μας στόχου, όπως έχει διατυπωθεί από τη Διεύθυνση Εµπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου, δηλαδή, να γίνει η Κύπρος μία περιοχή καίριας σημασίας με έντονες ναυτιλιακές δραστηριότητες, ενισχύοντας αφενός το διεθνές ναυτιλιακό της καθεστώς ως ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα στον κόσμο, και αφετέρου παραμένοντας ένα σύγχρονο και υψηλής ποιότητας ναυτιλιακό κέντρο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλει ήδη προς αυτήν την κατεύθυνσή, μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται τόσο στο Ωκεανογραφικό Κέντρο, όσο και στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (Μονάδα Ενάλιας Αρχαιολογίας).

Η Νέα Σχολή, η οποία αναμένεται να προσφέρει τα πρώτα της προγράμματα το Σεπτέμβρη του 2018, θα λειτουργήσει αρχικά με δυο Τμήματα: το Τμήμα Θαλάσσιας Τεχνολογίας και το Τμήμα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου την περασμένη εβδομάδα και ετοίμασε μια λεπτομερή έκθεση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της Σχολής, την οποία και έχει υποβάλει προς έγκριση από τα Σώματα του Πανεπιστημίου.

Η Σχολή θα λειτουργεί στη Λάρνακα σε χώρο που θα παραχωρηθεί από το Κράτος, ειδικά για το σκοπό αυτό. Ήδη εξετάζονται 2-3 εναλλακτικές περιπτώσεις.

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά με το Δήμο Λάρνακας προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα επιφέρει οφέλη και στα δύο μέρη.  Ευχαριστούμε το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία.

Επιπλέον, επιθυμώ να ευχαριστήσω τόσο τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής για την πολύτιμη προσφορά τους, καθώς και όσους συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου δημιουργίας της Σχολής αυτής.

 

Ευχαριστώ.

 

Διάσκεψη Τύπου για ανακοίνωση της δημιουργίας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας

 

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμε Δήμαρχε, Αξιότιμε Πρύτανη, Κυρίες και Κύριοι

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου Αναστασιάδη θα ήθελα να σας εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που παρευρίσκομαι στην εκδήλωση αυτή η οποία σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις στους τομείς της Θαλάσσιας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το νησί μας.

Η σημασία της θάλασσας για την Κύπρο ως πηγή ανάπτυξης και προόδου υπήρξε ανέκαθεν πολύ μεγάλη, με την άνθιση τομέων όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η εμπορική ναυτιλία, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αλλά και την προοπτική εξέλιξης τομέων όπως η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η Κύπρος είναι μια χώρα με στρατηγική γεωγραφική θέση, με ισχυρή ναυτική παράδοση και με συνεχώς ακμάζουσα ναυτιλία και τουρισμό. Ταυτόχρονα διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, όπως και μια ενεργή τοπική βιομηχανία που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην έρευνα και την καινοτομία.

Ακόμη, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι -ως νησιωτική χώρα- έθεσε την Γαλάζια Ανάπτυξη στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της και το 2012 που κατείχε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε προβάλει ως κορυφαίο γεγονός την υπογραφή της «Διακήρυξης της Λεμεσού για την Γαλάζια Ανάπτυξη».

Για την καλύτερη λοιπόν δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που η Γαλάζια Οικονομία μπορεί να προσφέρει στην Κύπρο κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση πρωτοβουλιών και δράσεων που προωθούν την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία στους τομείς αυτούς. Η παραγωγή και μεταφορά γνώσης, η ανάπτυξη και  εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη υποδομών θα ωφελήσουν σημαντικά τους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, ενισχύοντας τα επίπεδα απασχόλησης, την ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση και την ανάπτυξή τους.

Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι και αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης. Η δημιουργία στην Λάρνακα Νέας Σχολής Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως και η έναρξη μεταπτυχιακού προγράμματος στη Θαλάσσια Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένεται να καλύψουν σε ένα σημαντικό βαθμό τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο ιδρυμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας στις Θαλάσσιες και Ναυτικές Επιστήμες, συντελώντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς και νέων και καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των τομέων της Γαλάζιας Οικονομίας.

Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαία και η ενθάρρυνση και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα γύρω από τέτοιες δράσεις. Η καθιέρωση του βραβείου Πυργοτέλης Ζώητος αποτελεί επίσης ένα βήμα προς την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ιδιωτών σε ζητήματα Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, επιβραβεύοντας εκείνους που μέσα από τις προσπάθειες τους και τα έργα τους συμβάλλουν στην πρόοδο του τομέα αυτού.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι η Πολιτεία στέκεται αρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια εγχειρήματα που βοηθούν την χώρα να προοδεύσει και να επανατοποθετηθεί στον περιφερειακό αλλά και διεθνή χάρτη ως Κέντρο Προώθησης της Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στους τομείς της Θάλασσας. Δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό των τοπικών αρχών, των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και ιδιωτικών φορέων του τόπου μας στηρίζοντας τις προσπάθειες και δράσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ.