31/01/2019 - Δημοτικός Κήπος Λάρνακας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι η Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου ολοκληρώνεται, και επίσημα το Έργο παραδίδεται στις 22 Φεβρουαρίου 2019.

Η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου περιλαμβάνει πεζόδρομους, πλατειακούς χώρους, δεντροφύτευση, φωταγώγηση, αστικό εξοπλισμό, πρόσβαση για ΑΜΕΑ και την κατασκευή Καφετέριας και χώρων υγιεινής.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η αισθητική και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αστικού Κέντρου, για καλύτερη και ποιο ποιοτική ζωή των κατοίκων της πόλης.

Ενόψει και των άλλων Έργων που προγραμματίζονται και βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, ο Δήμος Λάρνακας επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους Δημότες, ότι θα προβαίνει σε όλες στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα Έργα να υλοποιούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξασκώντας όλα τα μέσα και τις δικαιοδοσίες που του παρέχουν οι όροι των Συμβολαίων.

Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

  

ΛΑΡΝΑΚΑ, 31 Ιανουαρίου 2019