14/04/2014 - Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η σύνδεση ενός συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering), σύμφωνα με σχέδιο που εξήγγειλε η ΡΑΕΚ και που αφορούσε τις τοπικές αρχές.

Το σύστημα δυναμικότητας 3 KW, τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Γκαράζ και αποτελεί ένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο Αειφόρο Ενεργειακό Σχέδιο του Δήμου Λάρνακας για επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων 20-20-20 μέχρι το 2020.

Ο Δήμος Λάρνακας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν για την εφαρμογή του συστήματος φωτοβολταϊκών.