09/06/2017 - Γαία Πυρί Μειχθήτω. Μια περίηγηση στον κόσμο της σύγχρονης κεραμεικής

 

Γαία Πυρί

Μειχθήτω

Μια περιήγηση στο κόσμο

της σύγχρονης κεραμικής

στη Κύπρο σήμερα

 

 

Εγκαίνια - Παρασκευή, 23 . 06 . 2017/ 8μ.μ

•    Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας

•    Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του καταπιστεύματος του Μουσείου Πιερίδη – Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, κ. Συμεών Μάτση

 

Διάρκεια Έκθεσης - 23 . 06 - 10 . 09 . 2017

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας

Λεωφόρος Αθηνών, Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα /  24 658848

Επιμέλεια: Σύλια Παναγιωτίδου

 

01 . 07 . 2017/9π.μ - 1μ.μ: Ημέρα Κεραμικής Δημιουργίας στο Μουσείο Πιερίδη

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος ΑγγειοπλαστώνΚεραμιστών διοργανώνει Ημέρα Κεραμικής Δημιουργίας στους εξωτερικούς χώρους του Μουσείου ΠιερίδηΠολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, όπου κεραμίστες θα επιδείχνουν την τέχνη του πηλού στο κοινό, βοηθώντας τους να φτιάξουν το δικό τους αγγείο.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για το κοινό. Για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο

24 145375.

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αγγειοπλαστών – Κεραμιστών σε συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας, συνεχίζοντας μια μακροχρόνια παράδοση στη συνεργασία τους, διοργανώνουν και φέτος ομαδική έκθεση καλλιτεχνικής κεραμικής.

Ο πηλός προέρχεται άμεσα από τη γη και συνεπώς συσχετίζεται εγγενώς με την εξάρτησή μας από αυτή · θυμίζει ένα προ-βιομηχανικό ρομαντικό παρελθόν που για πολλούς δεν συμβαδίζει με τη πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου. Εντούτοις, η σύνδεση του ανθρώπου με αυτόν είναι άρρηκτη, πρωτόγονη. Μια ομάδα από είκοσι οκτώ καλλιτέχνες, με κοινή κατανόηση στην αφήγηση της τοπικής και διεθνούς ιστορίας της κεραμικής, εναρμονίζουν το παλιό με το νέο, και γίνονται σηματοδότες της συλλογικής ταυτότητας μιας κοινότητας, καθώς δημιουργούν το πορτραίτο της κεραμικής στην Κύπρο σήμερα.

 
   

 

Earth Mixed

with Fire

A journey in the world

of contemporary ceramics

 in Cyprus today

 

 

Inauguration - Friday, 23 . 06 . 2017/ 8pm

•    The Mayor of Larnaca, mr. Andreas Viras will inaugurate the exhibition

•    A short welcome speech by the President of the Board of the Museum Pierides Trust – Bank of Cyprus Cultural Foundation, mr. Simeon Matsis

 

Duration - 23 . 06 - 10 . 09 .2017

Municipal Gallery of Larnaca

Athinon Avenue, Europe Square, Larnaca / 24 658848

Curated by: Sylia Panayiotidou

 

01 . 07 . 2017/9am - 1pm: Day of Ceramic Creation at the Pierides Museum

The Cyprus Pottery and Ceramics Association organises a Day of Ceramic Creation in the gardens of Pieridis Museum - the Bank of Cyprus Cultural Foundation, where ceramicists will demonstrate the art of clay to the public, while helping them create their own vase.

The invitation is open to the public. For entries please contact  24 145375.

The Cyprus Pottery and Ceramics Association in collaboration with Larnaca Municipality organise a collective ceramic art exhibition, building upon a long tradition of cooperation.

Clay derives directly from the earth and is therefore inherently associated with our dependence on the land; it evokes a pre-industrial romantic past that to many is out of sync with the realities of the modern world. However, its connection to humans is perpetual, primitive. Α team of twenty-eight artists, with a shared understood narrative about the local and international history of ceramics,

harmonise the old with the new and become signifiers of a community’s collective identity, as they portray the face of ceramics in Cyprus today.