09/03/2018 - Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Λάρνακα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους δημότες ότι συνεχίζονται οι συστηματικοί ψεκασμοί για καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλη την πόλη. Οι έλεγχοι και  οι ψεκασμοί ξεκίνησαν τέλος Ιανουαρίου από συνεργεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας, χρησιμοποιώντας τα εγκεκριμένα κατά περιοχή εντομοκτόνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιοχές των Αλυκών, όπου συνήθως παρατηρείται μεγάλη εκκόλαψη εντόμων, με τη χρήση βιολογικών εντομοκτόνων λόγω του ότι είναι προστατευόμενη περιοχή. 

 

Στόχος του Δήμου Λάρνακας είναι η μείωση του αριθμού των κουνουπιών, ώστε να μην προκαλείται οχληρία στους δημότες και στους επισκέπτες.

 

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο να εκκολάπτονται κουνούπια σε μικρές ποσότητες στάσιμου νερού σε αυλές υποστατικών και οικιών.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό όπως λαμβάνει και τα δικά του μέτρα για πρόληψη της εκκόλαψης κουνουπιών, δηλαδή:

 

  1. Να αποφεύγει την τοποθέτηση δοχείων (κουβάδων, παλαιών ντεποζίτων, ανθοδοχείων) και παλιών ελαστικών στα υποστατικά  και στις αυλές, τα οποία είναι δυνατό να συγκεντρώσουν νερό.
  2. Να αντικαταστήσει τα οξειδωμένα και τρύπια ντεπόζιτα, με καινούρια.
  3. Να καθαρίζει τις υδρορροές ώστε να μην λιμνάζει νερό στις οροφές υποστατικών.   
  4. Να διατηρεί τα καλύμματα του αποχετευτικού συστήματος ερμητικά κλειστά και να προβαίνει στην κατάλληλη συντήρησή τους ή στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων.
  5. Να καθαρίζει τα υποστατικά από την άγρια βλάστηση, ώστε να μην βρίσκουν καταφύγιο  τα κουνούπια.
  6. Να τοποθετεί τα ειδικά ψαράκια σε μικρές δεξαμενές ή σιντριβάνια που διατηρεί στην αυλή του.
  7. Να ενημερώνει την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου για ύπαρξη κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) που είναι εκτός λειτουργίας και για υπόγεια σπιτιών/ πολυκατοικιών που περιέχουν στάσιμα νερά.

 

Για οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με τα κουνούπια, ο Δήμος Λάρνακας καλεί το κοινό να ενημερώνει στο Γραφείο Παραπόνων του Δήμου, στο τηλέφωνο 24816530.