30/03/2015 - Έκθεση Φωτογραφίας: Βηθανία - Λάρνακα. Οι δύο πόλεις του Αγ. Λαζάρου