08/08/2013 - «Μαζί να εργαστούμε» Απασχόληση ανέργων, αντί της καταβολής υπερωριών, για εποχιακές ανάγκες του Δήμου Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας στα πλαίσια της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ανακούφισης των ανέργων συμπολιτών μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υλοποιούν το πρόγραμμα «Μαζί να εργαστούμε» για κάλυψη εποχιακών αναγκών αντί καταβολής υπερωριών.

Η επιλογή των ανέργων, που απασχολούνται, ανά δεκαπενθήμερο ή ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εργασίας, γίνεται με δημόσια κλήρωση μέσα από καταλόγους ανέργων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Σε πρώτη φάση δόθηκε προτεραιότητα στην ευάλωτη ομάδα των 50 χρονών και άνω, που δεν λαμβάνουν ανεργειακό επίδομα και ο κατάλογος αυτός, των 195 ανέργων, έχει εξαντληθεί. Ήδη αναμένεται  νέος κατάλογος για μικρότερες ηλικίες ανέργων και ενδιάμεσα ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί για κάλυψη των αναγκών του μέσα από τους υφιστάμενους  δικούς του καταλόγους ανέργων που αποτείνονται απευθείας στο Δήμο.