16/09/2015 - Πρόσκληση - Δημόσια Μέσα Μεταφοράς στη Λάρνακα