31/07/2013 - Μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της Δεκέλειας

Οι Δήμοι της Επαρχίας Λάρνακας, Αραδίππου, Λευκάρων, Αθηαίνου, Λιβαδιών και Δρομολαξιάς – Μενεού, σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Δήμο Λάρνακας ενημερώθηκαν σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας που αφορά την έκδοση Διατάγματος Τερματισμού Χρήσης και αποξήλωσης  των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου που βρίσκονται εγκαταστημένες στην παραλιακή περιοχή του Δήμου Λάρνακας.

Η αποξήλωση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου καθώς και η μεταφορά τους στο χώρο όπου θα γίνει το ενεργειακό κέντρο αποτελεί πρώτιστη και καθοριστική κίνηση για την Πόλη και Επαρχία Λάρνακας που θα συμβάλει καθοριστικά στην διασφάλιση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των πολιτών και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Λάρνακας, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του μέρους στα πλαίσια ενός σύγχρονου Σχεδίου Περιοχής.  

Οι Δήμοι της Επαρχίας Λάρνακας εκφράζουν την αμέριστη υποστήριξη τους στην  ενέργεια αυτή του Δήμου Λάρνακας και ομόφωνα καλούν τον αρμόδιο Υπουργό και την Κυβέρνηση να επικυρώσει το Διάταγμα και να προωθηθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την εξυγίανση της περιοχής.