31/08/2018 - Όμοια και ανόμοια της παραδοσιακής φορεσιάς μεταξύ Κύπρου και Ρουμανίας