22/05/2020 - Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους Δημότες ότι παραλαμβάνονται αιτήσεις για έκδοση αδειών Εκπομπής Ήχου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει τους δημότες ότι παραλαμβάνονται αιτήσεις για έκδοση αδειών Εκπομπής Ήχου, σύμφωνα με τον Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο Ν.50(Ι)/2016.

Η αίτηση όπως επίσης και γενικές πληροφορίες για την εφαρμογή του εν λόγω Νόμου είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας (www.larnaka.org.cy) όπως επίσης και στο χώρο υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου.

Ο αιτητής θα επικοινωνεί με το γραφείο παραλαβής αιτήσεων στα τηλ. 24816557 /24816583 και θα αιτείται ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης. Ο υπάλληλος παραλαβής αιτήσεων θα επικοινωνεί μαζί του δίνοντας του ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

Κατά την παραλαβή των αιτήσεων, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και των αιτητών που θα προσέρχονται.

Στη συνέχεια, θα επικοινωνεί ο Υγειονομικός Επιθεωρητής/Λειτουργός  με τον αιτητή για τα περαιτέρω.

 

Έντυπα:

Info  Δημότες (v.22.5.20)

Έντυπο Αίτησης για άδεια εκπομπής ήχου (v.22.5.20)

Έντυπο Γνωστοποίησης Πρόθεσης ( v 17.3.20)