28/03/2019 - Ο Δήμος Λάρνακας με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη καθαριότητα....

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη καθαριότητα σε περιοχές της πόλης στις όποιες δεν γινόταν επαρκής οδοκαθαρισμός, ενίσχυσε το συνεργείο του Τμήματος Καθαριότητας με 6 άτομα από τις λίστες ανέργων, για τον οδοκαθαρισμό των περιοχών αυτών. 

Συγκριμένα, οι περιοχές είναι:

  • Αγίου Ιωάννη Θεολόγου,
  • κτηματολογίου Λάρνακας μέχρι την περιοχή Διυλιστηρίων
  • Σιάντωνα και Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια
  • γραφεία ΑΗΚ και περιοχή εκκλησιάς Αγίου Γεωργίου Μακρή
  • εκκλησίας Αγίου Νικολάου με Λεωφόρο Θεσσαλονίκης
  • Λεωφόρου Ελευθέριας με εκκλησίας Φανερωμένης

Η δράση αυτή  εντάσσεσαι στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Λάρνακας για βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης αλλά και ευπρεπισμού της πόλης. 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 27 Μαρτίου 2019