05/03/2021 - Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ «ΣΑΛΙΝΑ»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ «ΣΑΛΙΝΑ»

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 στο Γραφείο Δημάρχου Λάρνακας η υπογραφή της Συμφωνίας εκμίσθωσης για άδεια χρήσης κρατικής γης και συγκεκριμένα του τεμαχίου για τη δημιουργία του Πάρκου «ΣΑΛΙΝΑ».

Η Συμφωνία υπογράφθηκε μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και του Δημάρχου Λάρνακας και των εξουσιοδοτημένων Μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι η όλη προσπάθεια εμπίπτει στα  πλαίσια της δημιουργίας και ανακατασκευής νέων χώρων πρασίνου στην πόλη αλλά και στα πλαίσια της ωρίμανσης των νέων έργων ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί με τη δημιουργία  του Δημοτικού Πάρκου «ΣΑΛΙΝΑ».

Το Δημοτικό Πάρκο «ΣΑΛΙΝΑ», θα δημιουργηθεί στο χώρο της πρώην Κατοικίας Επάρχου και Αστυνομικού Διευθυντή για χρήση από τους δημότες.

 

Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • χώρους ενεργητικής και παθητικής ψυχαγωγίας
  • υγιή ανάπτυξη και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
  • βελτίωση και προβολή του χώρου με εμπλουτισμό της υφιστάμενης φύτευσης, με  κατάλληλη τοπιοτέχνηση και με την ένταξη σύγχρονων στοιχείων που να συνάδουν με το χώρο
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του πάρκου, όσο και κατά τη λειτουργία του, βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με σωστό σχεδιασμό προσέλκυση των κατοίκων και επισκεπτών όλων των ηλικιών
  • διευρυμένη πρόσβαση και χρήση για ΑΜΕΑ
  • λειτουργική, αισθητική και ποιοτική βελτίωση του χώρου
  • συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και  με το χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.

 

Η ανάπλαση του χώρου θα να είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Κύρια επιδίωξη είναι να δοθεί στην περιοχή και γενικά στο κέντρο της πόλης, χαρακτήρας και  ατμόσφαιρα που  να ικανοποιεί τις προσδοκίες των  κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών. Επίσης, την επίτευξη αειφορίας σε σχέση με  την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

 

Το Πρώτο Βραβείο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού εξασφάλισε η συμμετοχή με αριθμό 91155, Έλενα Σοφιανού Ολυμπίου.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 5 Μαρτίου 2021