10/06/2016 - Ενέργειες του Δημαρχεύοντα κ. Πέτρου Χριστοδούλου

Αρμοδίως ανακοινώνεται ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας και όλες οι Δημοτικές Υπηρεσίες στηρίζουν τις ενέργειες του Δημαρχεύοντα κ. Πέτρου Χριστοδούλου και βρίσκονται παρά το πλευρό του, με στόχο τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Δήμου Λάρνακας με μοναδικό όραμα και στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη της πόλης και την ευημερία των δημοτών της Λάρνακας.

Όσον αφορά τις έρευνες οι οποίες διεξάγονται στο Δήμο και αφορούν υποθέσεις για παραβάσεις ή και παραβιάσεις οποιασδήποτε νομοθεσίας,  το Δημοτικό Συμβούλιο τάσσεται ομόφωνα υπέρ της πλήρους διαφάνειας και της όσο το δυνατό επίσπευσης των διαδικασιών που απαιτούνται  για την ολοκλήρωση των ερευνών.