02/03/2016 - Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων και Παραλιακής Περιοχής Πετρελαιοδεξαμενών

- Πρόγραμμα και Ημερήσια Διάταξη της Δημόσιας Ακρόασης για το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων

- Εγκριμένη έκθεση εκπόνησης για το Σχέδιο Περιοχής πρώην διυλιστηρίων

- Τελικό - Επιμορφωτικό Σεμινάριο Τοπικών Αρχών - 29 Οκτωβρίου 2015

- Πολεοδομικό Συμβούλιο

- Σχέδιο Περιοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 12Γ του Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στο ειδικό έντυπο Ε.Ε.Π. τις δικές του εισηγήσεις/απόψεις προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο από τις 15/3/2016 μέχρι 15/4/2016. Σχετικός είναι ο Σύνδεσμος: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/council.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.

Επίσης οι Δήμοι Λάρνακας και Λιβαδιών δέχονται απόψεις δημοτών και κάθε ενδιαφερόμενου με σκοπό την διαμόρφωση των εισηγήσεων των Δήμων προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο μέχρι τις 2/4/2016. Οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως προς τους Δήμους Λάρνακας και Λιβαδιώνή συμπληρώνοντας τα πιο κάτω ή με e-mail.