30/06/2016 - ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Συνήλθε, τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016, σε συνεδρία, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, για ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, καθώς και της μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών.

Την Επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η θέση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για τα φορτία τα οποία θα εξυπηρετούνται στο Λιμάνι Λάρνακας, σε συνάρτηση με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιδιωτών Διαχειριστών του Λιμανιού Λεμεσού. Η δυσμενής αυτή διάκριση για το Λιμάνι της  Λάρνακας ενδυναμώνεται περαιτέρω από το γεγονός, ότι ουδείς τέτοιος περιορισμός έχει τεθεί για τους επιβάτες στο Λιμάνι της Λεμεσού,  χρήση η οποία προορίζεται για το Λιμάνι της Λάρνακας.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για τη δυσμενή αυτή εξέλιξη, χωρίς την οποιαδήποτε εκ των προτέρων ενημέρωση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενέργεια η οποία αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λάρνακας, ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές συνθήκες ύφεσης.

Υπό το φως των δεδομένων που δημιουργούνται, οι Βουλευτές Λάρνακας – Αμμοχώστου έχουν ήδη εγγράψει το θέμα στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Ελέγχου και  Συγκοινωνιών και Έργων, για συζήτηση και δεν αποκλείεται ακόμη η διεκδίκηση ανατροπής του περιορισμού και των τετελεσμένων με άλλα μέσα περιλαμβανομένης και της νομικής οδού.

Σημειώνεται, ότι αυτή ήταν η πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, μετά τις πρόσφατες Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2016. 

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 Ιουνίου 2016