29/07/2015 - Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διαπραγματευτικής Επιτροπής κ. Γιώργο Γεωργίου

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας και το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, συνήλθαν πρόσφατα σε κοινή συνεδρία, για ανασκόπηση των εξελίξεων σε σχέση με τον τερματισμό της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με την Κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ για υλοποίηση του ενιαίου έργου της ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας και το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, εκφράζουν τη έντονη δυσαρέσκεια τους γιατί παρ’όλες τις διαβεβαιώσεις ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας είχαν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, εν τούτοις τελικά δεν κατέστη δυνατό να υπογραφτεί η σχετική σύμβαση.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, αναπόφευκτα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες ύφεσης και μειωμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Υπό το φως των δεδομένων που δημιουργούνται, κλιμάκιο του Δημοτικού Συμβουλίου και η Εκτελεστική Επιτροπή της Επιτροπής Ανάπτυξης θα συναντηθούν σήμερα 24 Ιουλίου 2015 με τον πρόεδρο της διαπραγματευτικής ομάδας της Κυβέρνησης κ. Γιώργο Γεωργίου για να ενημερωθούν επακριβώς για τους λόγους του αδιεξόδου στην διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία ΖΗΝΩΝ ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και η χάραξη μιας νέας στρατηγικής, μέσα από την οποία θα προωθηθεί η ανάπτυξη του χώρου, το συντομότερο δυνατό.

Η στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται:

Α. στην αμετάκλητη απόφαση ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης γεωτρήσεων θα μετακινηθούν σε άλλο μέρος, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016.

Β. στην αξιοποίηση των νέων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή, σε σχέση με το ναυτικό τουρισμό και τη δυνατότητα προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων

Γ. στην νέα δυναμική που δημιουργείται στην περιοχή με τη μετακίνηση των γκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.