26/02/2021 - Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 - 2030

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 - 2030

 

Σε τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουάριου 2021 η Μελέτη Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας 2021 – 2030 που περιλαμβάνει τους Δήμους Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Δρομολαξιάς –  Μενέου, Αθηένου και Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης.

 

Η παρουσίαση έγινε προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και παρόντες ήταν όλοι οι συνεργαζόμενοι Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες.

 

Η Στρατηγική περιλαμβάνει έργα δεκαετίας τα οποία υπολογίζεται να ανέλθουν γύρω στα €324 εκατομμύρια και θα είναι συγχρηματοδοτούμενα από διάφορα Ταμεία.

 

Σημειώνεται ότι κάποια από τα έργα αυτά είναι διαδημοτικής σημασίας και με την υλοποίηση τους η συνοχή τους θα εξυπηρετεί περισσότερους από ένα Δήμο ή Κοινότητα.

 

Σκοπός της Μελέτης αυτής είναι η προώθηση της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης στην περιοχή μέσα από την υλοποίηση Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του αστικού και περιαστικού συμπλέγματος της Λάρνακας. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη συνεργασία για τη συντονισμένη αντιμετώπιση των σύνθετων οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και περιβαλλοντικών αναγκών και προκλήσεων της περιοχής.

 

Η Μελέτη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας εντός των επομένων ημερών.

 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 26 Φεβρουαρίου 2021