Ανάπλαση οδών και διευκόλυνση ΑΜΕΑ στο Κέντρο της Λάρνακας

Το έργο αφορά την μελέτη και ανάπλαση δρόμων και πεζοδρομιών στο αστικό κέντρο Λάρνακας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.  Σκοπός είναι όπως καταστούν προσβάσιμα από ΑΜΕΑ, και περιλαμβάνει την περιοχή περιμετρικά του Μεγάλου Τζαμιού παρά το Μεσαιωνικό Κάστρο, τις οδούς Κλεάνθη Καλογερά και Μαυροϊδή, την οδό Αγίου Λαζάρου και τις οδούς Αρμενικής Εκκλησίας, Κορδικτώνος, Βασιλέως Ευαγόρου και τμήμα της οδού Ερμού. Οι δρόμοι προς ανάπλαση είναι αυτοί που ενώνουν πολεοδομικά έργα μεταξύ τους (στις πλατείες Κάστρου, Ερμού και Πιερίδη -  Παλλάς – Λεωφόρο Αθηνών – Πιαλέ Πασιά) ή με νέα έργα (Δημοτική Αγορά, καταστήματα και Πλατεία Ζουχούρι)  Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία  KEDRIS CONSTRUCTION LTD & HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD JOINT VENTURE. Οι εργασίες του θα άρχισαν στις 3 Ιουνίου 2019 και διαρκέσουν 18 μήνες.