Ανάπλαση συμπλέγματος καταστημάτων Ζουχούρι και διαμόρφωσης εσωτερικής πλατείας

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των εσωτερικών όψεων του κτιριακού συγκροτήματος, τη διαμόρφωση της εσωτερικής πλατείας σε χώρο πρασίνου και αστικών δραστηριοτήτων  και του ξενώνα για φιλοξενία κατά προτίμηση ξένων καλλιτεχνών. Ο Δήμος προχώρησε με προκήρυξη Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, όπου η Επιτροπή

Αξιολόγησης επέλεξε την πρόταση της Κοινοπραξίας Ηλιάνας Σωκράτους, Παναγιώτη Πολεμίτη και Γιώργου Ονησιφόρου. Η προσφορόδότηση για την κατασκευή του έργου αναμένεται να γίνει τον Νοέμβριο του 2019 και η έναρξη των εργασιών τον Απρίλη του 2020. Ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες.