Ανέγερση Νέας Δημοτικής Αγοράς Λάρνακας

 

Το έργο αφορά στην ανέγερση νέας Δημοτικής Αγοράς στο αστικό κέντρο της Λάρνακας, καθώς επίσης τοπιοτεχνημένο ανοικτό χώρο που θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριας λαϊκής αγοράς.

Το κτήριο της νέας Δημοτικής Αγοράς θα αποτελείται από ισόγειο και ένα όροφο. Στο ισόγειο θα στεγάζονται 20 καταστήματα (εμβαδού 40 τ.μ. περίπου το καθένα) και θα αφορούν χρήσεις που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές δημοτικές αγορές (πώληση φθαρτών και φρούτων, ξηρών καρπών, αλλαντικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδών τοπικής χειροτεχνίας και παραδοσιακών ποτών).

Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί ανοιχτός τοπιοτεχνημένος χώρος, όπου θα λειτουργεί υπαίθρια λιανική αγορά (παζάρι), ο οποίος θα διαθέτει στέγαστρο τύπου τέντας για 30 πωλητές/παραγωγούς περίπου, οι οποίοι θα εμπορεύονται προϊόντα όπως αναφέρονται προηγουμένως. Η εν λόγω υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί μόνο μία φορά τη βδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες μέρες ο χώρος θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις προϊόντων (π.χ. λουλουδιών, φυτών, βιβλίων, είδη χειροτεχνίας).

Στο μεσοπάτωμα θα λειτουργήσουν 4 χώροι εστίασης, (εμβαδού περίπου 125 τ.μ. ο καθένας), καθώς και ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος (εμβαδού 108 τ.μ. περίπου). Στην οροφή του κτιρίου θα διαμορφωθεί χώρος πρασίνου.

Το όλο έργο θα διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο στάθμευσης για τους εργαζόμενους σε ανεξάρτητο κτήριο, με τρία επίπεδα, για 73 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 9 για ΑΜΕΑ. Η εκπόνηση της μελέτης και ο σχεδιασμός του έργου διενεργήθηκαν από τον Ομόρρυθμο Συνεταιρισμό Demetrios Constantinou & Associates, Γεώργιος Τσολάκης, Πετράς Τσαμπίκος, στον οποίο ανατέθηκε και η επίβλεψη του έργου, μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Λάρνακας. Η εν λόγω σύμβαση υπογράφηκε στις 19 Απριλίου 2016.

Ο Δήμος Λάρνακας είχε προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου τον Νοέμβριο 2017, ο οποίος ακυρώθηκε μετά από απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών του Δήμου. Τον Μάρτιο 2018, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε και το κατασκευαστικό συμβόλαιο υπογράφτηκε στις 31 Αυγούστου 2018 με την εργοληπτική εταιρεία LOIS BUILDERS LTD για το ποσό των €5.853.364,87 συν ΦΠΑ (επισημαίνεται ότι το ΦΠΑ που αφορά στο Έργο δεν είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση). Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2018 με χρόνο αποπεράτωσης 18 μήνες. Η προσωρινή παραλαβή του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2020.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η Λάρνακα θα αποκτήσει μια παραδοσιακή Δημοτική Αγορά. Το έργο θα έχει όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και θα είναι υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης εμπορικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων στο κέντρο, καθώς και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού κέντρου της πόλης με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών, ντόπιων και άλλων τουριστών.

Το έργο επιδιώκει να βελτιώσει την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση της λαϊκής παραδοσιακής αγοράς που λειτουργεί και ως υπαίθρια αγορά σε παραπλήσιο χώρο κάθε Σαββάτο. Η αγορά αποτελεί πόλο έλξης ντόπιων και ξένων και θεωρείται ως έργο σημαντικής υποδομής για κάθε πόλη.