ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφορεί το κοινό ότι το  Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 1.30 μ.μ., όπου γίνεται αποπληρωμή Δημοτικών Τελών, Άδειων, Προστίμων και Αποχετευτικών Τελών.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη Λάρνακας βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop).

Στο Κέντρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο των εργαζομένων όσο και του κοινού που προσέρχεται.

Στοιχειά Επικοινωνίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Δημοτών

Ο Δήμος Λάρνακας κατανοώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την εξυπηρέτηση του κοινού από τα Κεντρικά Γραφεία επί της Λεωφόρου Αθηνών, ειδικότερα σε ώρες αιχμής, προβαίνει σε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για διευκόλυνση των δημοτών.

Από τον Μαρτίου 2020, άρχισε επίσημα την λειτουργία του το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημότη Λάρνακας επί της  οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδο Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 70003100

Στο εν λόγω Κέντρο θα γίνεται εξυπηρέτηση των δημοτών για αποπληρωμή ως ακολούθως:

Αποπληρωμή Δημοτικών Τελών και Προστίμων

  • Αποκομιδής Σκυβάλων
  • Επαγγελματικής Άδειας
  • Δικαιωμάτων/ Διατήρησης Υποστατικών
  • Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Καθαρισμός Οικοπεδων
  • Κοιμητηρίου
  • Αδείας Κατοχής Σκύλων
  • Εξώδικων Πρόστιμων

Αποπληρωμή Αποχετευτικών Τελών

Επίσης, στο εν λόγω Κέντρο το κοινό θα μπορεί να υποβάλει ένσταση Φορολογιών.

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην επίλυση μέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και ειδικότερα της αποσυμφόρησης του προβλήματος εξεύρεσης χώρου στάθμευσης, αφού διαθέτει δικό του δωρεάν χώρο στάθμευσης για τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων του Κέντρου Εξυπηρέτησης.