ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα

Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου απαρτίζεται από το Λογιστήριο, το Ταμείο, την Υπηρεσία Μισθοδοσίας και Συντάξεων, την Αποθήκη, το Τμήμα Αγοράς και το Τμήμα Είσπραξης Φόρων. Επιπρόσθετα κάτω από το Οικονομικό Τμήμα βρίσκεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Παραλιών. Του Οικονομικού Τμήματος προΐσταται ο Δημοτικός Ταμίας κ.Αλέξανδρος Αναστασίου. Το Οικονομικό Τμήμα στεγάζεται και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινό, στον 2ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων, με εξαίρεση την Αποθήκη. Η Δημοτική Αποθήκη βρίσκεται στη Βιοτεχνική Περιοχή.

Από το 2020 εγκαινιάστηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Μιαούλη Αρ. 11, πάροδος Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (πρώην Κεντρικά Γραφεία Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λάρνακας, πλησίον e- shop)..στο οποίο γίνονται οι πληρωμές όλων των δημοτικών φορολογιών.
Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος είναι η διενέργεια όλων των οικονομικών συναλλαγών που έχουν σχέση με τις εισπράξεις και πληρωμές του Δήμου και γενικά με τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλιών του προϋπολογισμού από τα διάφορα τμήματα, με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τέλος το Οικονομικό Τμήμα διενεργεί οικονομική μελέτη βιωσιμότητας και επιπρόσθετα ετοιμάζει εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.