ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Προηγούμενες Κενές Θέσεις

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Κήπων και Πρασίνου ( Θέση Πρώτου Διορισμού ). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν…

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου (Κλ.…

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση…

Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση τεσσάρων (4) Τεχνικών Μηχανικών Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α5(ii)-Α7-Α8(i)) για χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες…

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Τεχνικού Ηλεκτρολογίας Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2-Α5-…

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας η προκήρυξη για τη πλήρωση κενής θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (Θέση Πρώτου Διορισμού) η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αριθμός 5448 ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2022 με αριθμό προκήρυξης 725 ανακαλείται, λόγω του…

The Organisation for the European Capital of Culture- Larnaka 2030 aims to develop and establish the programming strategy of the Larnaka 2030 bid (pre-selection and final) while taking into account the European Commission’s criteria emphasising European co-operation, interdisciplinarity (i.e. collaborations…

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση έξι (6) Τεχνικών Μηχανικών Ορισμένου Χρόνου…

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση επτά κενών μονίμων θέσεων ( Θέσεις Πρώτου Διορισμού ). Σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων, οι μισθολογικές κλίμακες, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:…

Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού και μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (Θέσεις Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων, οι μισθολογικές κλίμακες, τα καθήκοντα,…

The Organisation for the European Capital of Culture – Larnaka 2030 (under incorporation) is seeking to recruit a qualified applicant for the position of Executive Director for the Larnaka 2030 candidature, with broad experience in the field of project management, the arts and…

Ο Δήμος Λάρνακας γνωστοποιεί κατωτέρω τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 29/01/2022 για την πλήρωση τεσσάρων κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού κλίμακα Α2-Α5-Α7(ιι), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου…

Ο Δήμος Λάρνακας γνωστοποιεί κατωτέρω τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 29/01/2022 για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Υγειονομικού Λειτουργού (κλίμακα Α8-Α10-Α11), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του…

Ο Δήμος Λάρνακας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για Σχολικούς Τροχονόμους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τον Γραφείο της Τροχονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρνακας στο τηλέφωνο 24623660 μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 2.00 μ.μ.