ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Υγειονομική Υπηρεσία

Στεγάζεται στον 3ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου Λάρνακας.

Τμηματάρχης
Αρμοδιότητες και Καθήκοντα

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διενεργούνται εντός των δημοτικών ορίων Λάρνακας, επίσημοι ελέγχει σε υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων και ποτών, δειγματοληψίες τροφίμων και νερών (μικροβιολογικές, χημικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις). Αναλύσεις γίνονται επίσης για το πόσιμο νερό και το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών. Στις περιπτώσεις που κάτοχοι υποστατικών τροφίμων δεν συμμορφώνονται προς τις Πρόνοιες της Νομοθεσίας, η Υπηρεσία προβαίνει στη λήψη των δεόντων μέτρων εναντίον τους.

Επίσης, εξετάζονται και ερευνώνται παράπονα από καταναλωτές που αφορούν τα ακατάλληλα και υποβαθμισμένα τρόφιμα και στην περίπτωση που δεν συμμορφώνονται, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα εναντίον των παρανομούντων.

Η Υγειονομική Υπηρεσία επιπρόσθετα εξετάζει τις ακόλουθες αιτήσεις:

 1. για έκδοση αδειών λειτουργίας
 2. χρήσης επαγγελματικού υποστατικού
 3. πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
 4. εκπομπής ήχου για κέντρα αναψυχής
 5. λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών
 6. αδειών πλανοδιοπώλησης
 7. εξετάζει αιτήσεις και υποβάλλει υγειονομικούς όρους για την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών
 8. έκδοση αδειών κατοχής σκύλων

Εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος τοποθετεί και ανανεώνει καθημερινά τα ποντικοφάρμακα και διεξάγει εκστρατείες για την καταπολέμηση της ποντίκας. Το Τμήμα διαθέτει συνεργείο απολυμάνσεων και συνεργείο για ψεκασμούς κουνουπιών σε στάσιμα νερά καθώς και άλλων εντόμων ιατρικής σημασίας (ψύλλων, κατσαρίδων), με εγκεκριμένα από το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Περιβάλλοντος φάρμακα. Οι κύκλοι ψεκασμών κατά των κουνουπιών γίνονται ολόχρονα, λόγω της ύπαρξης πολλών εστιών εκκόλαψης (περιοχή Αλυκών, κανάλια και οχετοί όμβριων νερών, αποχετευτικά συστήματα κ.λ.π.) και λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Τμήμα εξετάζει επίσης, παράπονα δημοτών που αφορούν οχληρίες, όπως:

 1. υπερχείλιση λυμάτων
 2. προβληματικά αποχετευτικά συστήματα
 3. συσσώρευση σκυβάλων
 4. εγκαταλειμμένες οικίες και υποστατικά
 5. διατήρηση ζώων και πτηνών σε άσχημες υγειονομικές συνθήκες
 6. οχληρία από παρατεταμένα γαυγίσματα και άλλα.

Η Υπηρεσία συνέβαλε στην υλοποίηση της δημιουργίας του Δημοτικού Πάρκου Σκύλων το οποίο βρίσκεται δίπλα από το χώρο στάθμευσης παρά τη Λεωφ.Τάσου Μητσόπουλου καθώς και στην διαμόρφωση της παραλίας σκύλων για το λούσιμο των σκύλων, που βρίσκεται στην περιοχή του Spyros Beach.

Συνεργείο της Υπηρεσίας περισυλλέγει αδέσποτα ζώα και τα μεταφέρει σε ιδιωτικό καταφύγιο.Επίσης, περισυλλέγει νεκρά ζώα και συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για τη διάθεση τους.

Στις περιπτώσεις σοβαρών υποθέσεων που αφορούν την ευημερία των ζώων, ο Δήμος συνεργάζεται με την Αστυνομία των Ζώων, η οποία συστάθηκε πρόσφατα. 

Εντός των δημοτικών ορίων έχουν τοποθετηθεί περίπου 200 κάλαθοι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων των σκύλων.

Συνεργείο του Δήμου Λάρνακας περισυλλέγει αδέσποτα ζώα από τη Δευτέρα-Παρασκευή από τις 7:30-15:00. Μετά τις 15:00 και τα Σαββατοκυρίακα, συνεργάζεται με ιδιωτικό καταφύγιο. Οι δημότες μπορούν να απευθυνθούν στη Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και να ζητήσουν τις υπηρεσίες του καταφυγίου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24816583 / 557

Λειτουργοί της Υπηρεσίας ασχολούνται με τον έλεγχο των παραλιών μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Γαλάζιας Σημαίας». Επίσης, Λειτουργοί του Τομέα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθούν την κατάσταση στις Αλυκές και προβαίνουν σε ανάλογες ενέργειες σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Κράτους. Στον χώρο των Αλυκών πραγματοποιούνται διαλέξεις σε σχολεία σχετικά με την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

Τέλος, η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη μαζί με το Τμήμα καθαριότητας για την παρακολούθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων στην πόλη καθώς και για την προώθηση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης προωθώντας παράλληλα την αειφόρο ανάπτυξη.

Ευθύνες Δήμου

 • επιθεώρηση δημόσιων και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων, αυλών οικιών και άλλωνυποστατικών, δημόσιων δρόμων, πεζόδρομων), για να διαπιστώνεται η καθαριότητα / η οχληρία
 • η επιθεώρηση των αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών, για να διαπιστώνεται η ικανοποιητική λειτουργία ή η υπερχείλιση ή διήθηση λυμάτων
 • η εφαρμογή των σχετικών Νομοθεσιών και η λήψη μέτρων εναντίον όσων παρανομούν ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία και να διασφαλίζονται η ευπρέπεια και οι ανέσεις των δημοτών
 • η εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας και η λήψη μέτρων περιλαμβανόμενης της επιβολής εξώδικων προστίμων, εναντίον όσων ρυπαίνουν δημόσιους χώρους

Ευθύνες Δημοτών

 • η καθαριότητα των ιδιωτικών τους περιουσιών (οικόπεδα, αυλές κλπ)
 • η συντήρησή των αποχετευτικών συστημάτων των υποστατικών τους ώστε αυτά να λειτουργούν ικανοποιητικά
 • η φροντίδα για την έγκαιρη άντληση των λυμάτων, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση λυμάτων και να προστατεύεται η δημόσια υγεία
 • στις περιοχές όπου λειτουργεί το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, να φροντίσουν για την άμεση σύνδεση των αποχετευτικών τους συστημάτων με το κεντρικό δίκτυο του Σ.Α.Λ.
 • Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές του Δήμου Λάρνακας προέβηκαν σε 746 επιθεωρήσεις υποστατικών παρασκευής / πώλησης / διανομής τροφίμων.
  Έχουν εξεταστεί :
  - 669 παράπονα δημοτών
  - 84 Πολεοδομικές αιτήσεις
  - 47 αιτήσεις για έκδοση αδειών πλανοδιοπώλησης
  - 48 αιτήσεις για άδειες εκπομπής ήχου
  - 416 αιτήσεις για έκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών

 • Από το εθνικό πρόγραμμα δειγματοληψιών ελέγχου τροφίμων, λήφθηκαν τα ακόλουθα δείγματα:
  - 53 δείγματα μικροβιολογικού ελέγχου τροφίμων
  - 36 δείγματα νερού από το δίκτυο της Υδατοπρομήθειας
  - 43 δείγματα νερού από κολυμβητικές δεξαμενές

  Έχουν εκδοθεί :
  - 952 άδειες κατοχής σκύλων
  - 301 υγειονομικά πιστοποιητικά
  - 192 άδειες πώλησης οινοπνευματωδών ποτών
  - 41 άδειες εκπομπής ήχου
  - 11 άδειες δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών

 • Έχουν τοποθετηθεί 2200 δολωματικοί σταθμοί για την καταπολέμηση των τρωκτικών από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό.

 • Έχει πραγματοποιηθεί μια εκστρατεία στείρωσης αδέσποτων γάτων σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

 • Η σύλληψη αδέσποτων ζώων, καθώς και συλλογή νεκρών ζώων γίνονται με την συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών.

 • Η Υγειονομική Υπηρεσία προέβηκε στις ακόλουθες ενέργειες για την καταπολέμηση των κουνουπιών:
  - 25 έλεγχους στάσιμων νερών για εκκόλαψη κουνουπιών
  - 15 κύκλους ψεκασμών στάσιμων νερών και αποχετευτικών συστημάτων για καταπολέμηση κουνουπιών

 • Επίσης έγιναν 30 ψεκασμοί για καταπολέμηση ψύλλων και κατσαρίδων σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια.

 • Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου Covid-19 έγιναν 50 κύκλοι απολυμάνσεων σε δημόσιους χώρους (πλατείες, παιδότοποι, στάσεις λεωφορείων, δημοτικά αποχωρητήρια κτλ), γραφεία Δήμου  Λάρνακας, θέατρα, σκυβαλοφόρα Δήμου κ.λ.π.

 • Έχουν εκδοθεί 9 εξώδικα πρόστιμα (για παράνομη πλανοδιοπώληση και υπερχείλιση λυμάτων) και προωθήθηκε 1 υπόθεση στο Δικαστήριο για παράνομη πλανοδιοπώλησηΗ Υπηρεσία προβαίνει σε καθημερινό καθαρισμό και τακτική συντήρηση των δημόσιων αποχωρητηρίων της πόλης.
  Αρχές του 2022 αναμένεται η λειτουργία των δημόσιων αποχωρητηρίων στη νέα Δημοτική Αγορά και στην παραλία Καστέλλα ( χώρος στάθμευσης Λεωφ. Τάσου Μητσόπουλου).