ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Υπηρεσίες που παρέχει το Τμήμα Αγορών:
  • Ζυγίσεις εμπορευμάτων (Βιομηχανικών και λαχανικών) στον αερολιμένα Λάρνακας.
  • Ζυγίσεις εμπορευμάτων εισαγόμενων και εξαγόμενων στο λιμένα Λάρνακας.
  • Έλεγχος πλανοδιοπωλών εντός των Δημοτικών Ορίων.
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας παντοπωλείων, κρεοπωλείων και ψαροπωλείων.
  • Ανοίγματα στη χονδρική αγορά και στην Τ/Κ αγορά και επίβλεψη για την καλή λειτουργία τους και την ασφάλεια.
  • Δημιουργία λαϊκής αγοράς κάθε Σάββατο στο χώρο της παλαιάς Αγοράς.