ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Διοίκησης & Προσωπικού

Στεγάζεται στον 5ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων.

Τμηματάρχες οι Λειτουργοί Δημοτικής Υπηρεσίας  κ. Χριστίνα Ορφανίδου και  κ. Φωτεινή Κούτρα που εκτελούν εκ περιτροπής χρέη Υπεύθυνου Τμήματος. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι η ομαλή λειτουργία του γραφείου του Δημάρχου και του Δημοτικού Γραμματέα, η καταχώρηση και διεκπεραίωση της εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση και φύλαξη του κεντρικού αρχείου του Δήμου και η διεξαγωγή της επίσημης αλληλογραφίας του Δήμου. Επίσης χειρίζεται όλα τα θέματα μονίμου και έκτακτου υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και των Συντεχνιών. Αρμοδιότητα του Τμήματος επίσης είναι η εκτίμηση αναγκών για επιμόρφωση του προσωπικού και η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια του Δήμου.

Το Τμήμα αυτό έχει επίσης την ευθύνη για την διοργάνωση και πραγματοποίηση όλων των συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Συμβουλίου Προσφορών. Μεριμνά για την προώθηση των αποφάσεων για υλοποίηση από τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου.

Τέλος, υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος είναι το Γραφείο Εισηγήσεων και Παραπόνων από τηλεφώνου, το Γραφείο Τέλεσης Πολιτικών Γάμων, το Γραφείο Νεολαίας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας και, το Γραφείο Europe Direct. Περαιτέρω το Τμήμα χειρίζεται τις Δημόσιες Συμβάσεις (προμήθεια αγαθών, έργων καιυπηρεσιών) καθώς επίσης θέματα δημοσίων σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.