ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Δημοτικό Γκαράζ

Το Δημοτικό Γκαράζ ασχολείται με την επιδιόρθωση συντήρηση και την χορήγηση καυσίμων σε όλα τα οχήματα – μηχανημάτα του Δήμου ώστε να είναι σε καλή λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Υπεύθυνος του Τμήματος είναι ο κ. Αλέκος Ακονάς

Η πλειοψηφία τον οχημάτων έχουν αφετηρία και τέρμα τις εγκαταστάσεις του Δημοτικό Γκαράζ που στεγάζεται στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σφαγείου, παρά το νέο ΓΣΖ. Το Δημοτικό Γκαράζ είναι στελεχωμένο από έξι εργάτες και υπάλληλους οι οποίο είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο της εργασίας τους.

Σήμερα ο Δήμος διαθέτει 15 σκυβαλλοφόρα, 11 φορτηγά οχήματα, 7 ημιφορτηγά , 3 σάρωθρα, 5 εκσκαφείς, 21 διπλοκάμπινα, 1 βυτιοφόρο, 5 γεωργικά τρακτέρ, 1 ανυψωτήρα, 5 saloon και 5 van .