ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ιστορία του Δήμου

Ιστορική Διαδρομή

Το σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της Λάρνακας είναι η πρόσφατη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων ετών συνεχούς ζωής εντός των σημερινών δημοτικών ορίων της πόλης. Τάφοι στην περιοχή Αγίου Προδρόμου, Καθαρής, Παμπούλας και Βυζατζιάς (Χαλά Σουλτάν Τεκέ), που ανασκάφηκαν κατά καιρούς υπό την καθοδήγηση των αρχαιολόγων Βάσου Καραγιώργη, Μαργαρίτ Γιόν και Πωλ Άστρομ χρονολογήθηκαν στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. Σήμερα, στις αρχές της 3ης Χιλιετίας μ.Χ. μπορούμε μετά βεβαιότητας να συμπεράνουμε ότι η κατοίκηση στους χώρους της σημερινής πόλης συμπληρώνει 4000 χρόνια ζωής.

Οι ρίζες της σημερινής τοπικής αυτοδιοίκησης της Κύπρου και του Δήμου Λάρνακας βρίσκονται στα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας. Μέχρι το 1864 δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Όμως, στις 8 Νοεμβρίου του 1864 θεσπίζεται από τους Τούρκους Νόμος που περιέχει θεμελιώδεις διατάξεις για την διοίκηση των Γεωγραφικών περιοχών της Οθωμανικής επικράτειας που ίσχυσε βέβαια και στην Κύπρο (1).