ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Το Τμήμα Πρασίνου στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Γεωργικού Τμήματος στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή.

Του Τμήματος ηγείται ο Εκτελών Χρέη Υπεύθυνου Κήπων και Πάρκων κ. Aντώνης Αντωνίου. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό, συντήρηση και άρδευση εντός των δημοτικών ορίων όλων των δημοτικών πάρκων, νησίδων, παρτεριών, δεντροστοιχιών, κυκλοφοριακών κόμβων, του Δάσους της Αλυκής παρά το Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, της συντήρησης των δέντρων των πεζοδρομίων και την δημιουργία και συντήρηση των παιχιδότοπων.