ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
Τροχονομική Υπηρεσία

Η Υπηρεσία των Δημοτικών Τροχονόμων δημιουργήθηκε με στόχο την καλύτερη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τον έλεγχο των χώρων στάθμευσης της περιοχής εντός των Δημοτικών Ορίων Λάρνακας, όπως προνοούνται και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Το άρθρο 88 του Περί Δήμων Νόμου αναφέρεται στην εξουσία των δήμων να ελέγχουν και ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση στους δρόμους. Ο έλεγχος και η ρύθμιση της Τροχαίας γίνεται σε βαθμό και έκταση που ρητά αναφέρεται στο άρθρο αυτό και στους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού Αστυνομίας.

Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 888 και των σχετικών κανονισμών, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Δημοτικούς Τροχονόμους οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Τα καθήκοντα που εκτελούν οι Δημοτικοί Τροχονόμοι καθορίζονται από το συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας. Τα καθήκοντα των Δημοτικών Τροχονόμων είναι σχετικά περιορισμένα και αφορούν βασικά την αστυνόμευση της στάθμευσης και την καταγγελία όσων σταθμεύουν παράνομα.

Εξώδικα Πρόστιμα

Εξώδικα επιδίδονται σε πρόσωπα για διάπραξη αδικημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως Οχληρίες και Στάθμευση και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Μετά την ειδοποίηση δεν ασκείται δίωξη αν δεν παρέλθουν τριάντα μέρες (3) από την ημερομηνία έκδοσης τους.

Αν το εξώδικο πρόστιμο δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε μέρες (15) από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, τότε το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται κατά το ήμισυ και μπορεί να πληρωθεί σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης. Η πληρωμή του εξωδίκου προστίμου γίνετια στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Π. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ (ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) 1ος όροφος ή μέσω ταχυδρομείου και στο διαδίκτυο www.larnaka.com.

 • ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΟ
  €8
 • ΜΟΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
  €50
 • ΔΙΠΛΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
  €100
 • ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
  €100
 • ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  €100
 • ΕΠΙ ΓΩΝΙΑΣ
  €100
 • ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
  €300
 • ΣΕ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  €50
Επικοινωνία