ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Άλλα Νέα