ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι η τελευταία ημερομηνία για υποβολή ενστάσεων για τις Δημοτικές Φορολογίες, έχει καθοριστεί η 18η Ιανουαρίου 2021

Άλλα Νέα