ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ «ΣΑΛΙΝΑ»

Άλλα Νέα