ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Πίνακας παραχώρησης ομοιόμορφων μειώσεων δικαιωμάτων/τελών από τους Δήμους σε επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο για το έτος 2021

Άλλα Νέα